Udostępnij klientom wykresy przychodów i kosztów

  • Dzięki wprowadzaniu rozliczeń miesięcznych przez Biuro, na e-koncie Klienta tworzy się historia jego rozliczeń.
  • Klient może przeglądać dane w formie zestawienia i wykresów przychodów i kosztów.
  • Wykresy przedstawiają miesięczny zysk do dyspozycji po opodatkowaniu oraz strukturę wydatków: koszty i podatki.
  • Zestawienie zawiera informacje o przychodach, kosztach oraz saldach zaliczek poszczególnych rodzajów.
  • Po wejściu w szczegóły zestawienia otwiera się pełne rozliczenie miesiąca, na którym można oznaczyć zaliczki na podatki jako zapłacone.