Przekazuj podsumownie miesiąca na indywidualne e-konto Klienta

 • Biuro po rozliczeniu miesiąca w systemie Finansowo-Księgowym może przesłać Klientowi podsumowanie na jego indywidualne e-konto.
 • Rozliczenia miesięczne wprowadza się bardzo szybko (mniej niż 1 minutę na Klienta). System automatycznie wypełnia wszystkie ustawowe terminy oraz kwoty składek ZUS.
 • Po zatwierdzeniu rozliczenia przez Biuro, Klient otrzyma powiadomienie SMS i e-mail o wysokości zaliczek. Po zleceniu przelewu Klient sam może oznaczać zaliczki jako zapłacone.
 • Rozliczenie miesiąca zawiera inofrmacje o przychodach, kosztach oraz kwoty zaliczkek podatkowych wg. rodzajów: ZUS, PIT/CIT, VAT, INNE.
 • Rozliczenie można uzupełniać etapowo, np. wpisać tylko same zaliczki ZUS, a po pełnym rozliczeniu miesiąca uzupełnić PIT/CIT i VAT.
 • W przypadku wystąpienia korekty deklaracji można poprawić kwoty zaliczek lub wprowadzić osobną pozycje korygujące.

Sprawdzaj na bieżąco, którzy klienci nie są jeszcze rozliczeni

 • Każdy Klient może mieć przypisaną Księgową, która jest odpowiedzialna za obsługę Klienta.
 • Dzięki wprowadzaniu rozliczeń miesięcznych szef Biura może łatwo monitorować ilu Klientów pozostaje do rozliczenia.
 • System rozróżnia poszczególne etapy rozliczania klienta np. rozliczony ZUS i PIT, a do rozliczenia pozostaje VAT.
 • Nie musisz wprowadzać pełnego rozliczenia dla wszystkich klientów. Dla tych, którzy nie używają e-konta wystarczy zaznaczyć na liście, że są rozliczeni.

Automatyczne powiadomienia SMS lub e-mail o rozliczeniu miesiąca

 • Po zatwierdzeiu rozliczenia przez Biuro Klient otrzyma powiadomienie SMS lub e-mail o wysokości i terminach zaliczek na podatki.
 • Klient może otrzymać ponowne powiadomienie SMS lub e-mail jeżeli księgowa wprowadzi zmiany do rozliczenia.
 • Każdemu Klientowi można indywidualnie włączyć lub wyłączyć powiadomienia o rozliczeniach.