Wysyłaj SMS-y przez e-konto Biura i przeglądaj historię wiadomości

  • W ramach e-konta pracownicy Biura mogą korzystać z bramki sms. To bardziej wygodny sposób niż wysyłanie SMS-ów do klientów z komórki firmowej.
  • Szef Biura ma dostęp do pełnej historii SMS-ów wysłanych przez pracowników Biura. Może sprawdzić treść i datę wysłania każdej wiadomości.
  • W podstawowym pakiecie Biuro otrzymuje 100 SMS-ów na miesiąc. Limit SMS można dowolnie zwiększać lub zmienijszać. Dopłata za dodatkowe 100 SMS na miesiąc wynosi 10,00 zł netto.

Korzystaj z automatycznych powiadomień SMS i e-mail

  • Po zatwierdzeiu rozliczenia przez Biuro, Klient otrzyma powiadomienie SMS lub e-mail o wysokości i terminach zaliczek na podatki.
  • Po wstawieniu nowych plików przez Klienta, Biuro otrzyma powiadomienie e-mail.
  • Po wstawieniu nowych plików przez Biuro, Klient otrzyma powiadomienie SMS.
  • Jeżeli na 3 dni przed lub 3 dni po terminie płatności za usługi księgowe opłata jest oznaczona jako nieopłacona, to Klient otrzyma przypomnienie SMS.
  • Każdemu Klientowi można indywidualnie włączyć lub wyłączyć powiadomienia SMS oraz powiadomienia e-mail.