Polityka prywatności

Bezpeczeństwo jest naszym priorytetem. Nikt niepowołany nie ma dostępu do Państwa danych.

 1. Dostęp do serwisu jest chroniony hasłem. Pierwszy login Biuro Rachukowe otrzymuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 2. Rejestrując się w Serwisie Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w formularzu rejestracyjnym w celach statystycznych i marketingowych dotyczących wyłącznie funkcjonowania Serwisu.
 3. Po potwierdzeniu rejestracji Biuro otrzymuje login i hasło dostępu do Serwisu z uprawnieniem „Szef Biura”. Dzięki temu może zakładać loginy dostępu innym Użytkownikom, czyli Klientom i Pracownikom Biura.
 4. Każdy użytkownik może zmieniać swoje hasło. Dodatkowo użytkownicy z uprawnieniem "Szef Biura" mogą zmieniać hasła Klientom i Pracownikom Biura.
 5. Dane wysyłane do przeglądarki www zawsze są szyfrowane z wykorzystaniem klucza bezpieczeństwa SSL. Dotyczy to również wszystkich danych wysyłanych do serwisu, np. wstawianiu plików.
 6. Wiadomości SMS wysyłane z serwisu są również wysyłane za pomocą łącza szyfrowanego zabezpieczonego kluczem SSL.
 7. Dane Serwisu są przechowywane na terenie Polski, a centrum przetwarzania danych, gdzie zlokalizowany jest Serwis spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym: wymogi bezpieczeństwa przechowywania i dostępu do danych osób nieuprawnionych.
 8. Usługobiorca jest administratorem danych osobowych przesyłanych przez Użytkowników założonych przez Usługobiorcę.
 9. Użytkownicy przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkowników.
 10. Na prośbę Biura Rachunkowego Operator Serwisu jest gotowy do podpisania umowy o powierzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.
 11. Dostęp do danych i plików Serwisu mają tylko wybrani pracownicy Operatora Serwisu i wyłącznie tylko do celów realizacji wsparcia technicznego i pomocy Użytkownikom Serwisu.
 12. Nawet dostawca infrastruktury informatycznej (dostawca serwerów i łącza internetowego) nie ma dostępu do danych i plików Serwisu.
 13. Dane i pliki Serwisu są objęte codziennym planem archiwizacji danych, co zapewnia możliwość odtworzenia danych i plików w przypadku poważnej awarii technicznej.
 14. Pliki wstawiane do serwisu przez Użytkowników są przechowywane w Serwisie przez okres 3 lat. Po upływie tego okresu Operator Serwisu usunie pliki z Serwisu. Na wyraźne życzenie Usługobiorcy kopia plików w postaci zaszyfrowanej płyty CD może być przesłana pocztą Usługobiorcy przed usunięciem z Serwisu.
 15. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Operator Serwisu usunie wszelkie dane i pliki wprowadzone przez Użytkowników założonych przez Usługobiorcę przez okres świadczenia Usługi. Na wyraźne życzenie Usługobiorcy kopia plików w postaci zaszyfrowanej płyty CD może być przesłana pocztą Usługobiorcy przed usunięciem z Serwisu.
 16. Serwis używa cookies (ciasteczka), czyli małych plików tekstowych przechowywanych na komputerze Użytkownika służących do identyfikacji sesji użytkownika i jego bieżących ustawień. Dane zbierane w ten sposób mają charakter czysto techniczny i nie są wykorzystywane w celach marketingowych i handlowych.